شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین ، وابسته به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نظر دارد به وکالت از سهامداران عمده شرکت های ذیل ، با متقاضیان محترمی که درخواست کتبی خود را جهت خرید این سهام از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز به آدرس : تهران ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان شهید احمدیان ـ روبروی سازمان حسابرسی ـ پلاک 14 ـ ساختمان صبا ، تحویل یا از طریق شماره فکس 88721694 ارسال نمایند.


آگهی فراخوان


شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (O.T.C) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نظر دارد سهام شرکت های مشروحه ذیل را در بازار بورس یا فرابورس بصورت نقد و اقساط عرضه و بفروش رساند

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی