سرمايه گذاري عمران و حمل و نقل تامين
    
چشم انداز:     "برترين شركت كشور در زمينه سرمايه گذاري حمل ونقل"
      
اهم فعالیتها:     

موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های تولیدی بازرگانی خدماتی مالی ومدیریتی جهت نیل به اهداف شرکت درزمینه صنعت حمل ونقل(جاده ای ،ریلی،هوایی و دریایی ) و سایر زمینه های مرتبط با موارد فوق از طریق : -تشکیل و یا مشارکت در سرمایه شرکتهای مرتبط با صنعت حمل و نقل به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت با سایر بنگاههای اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی -خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکتهای تولیدی بازرگانی خدماتی مرتبط با صنعت حمل و نقل در بورس و خارج از بورس خرید و فروش سهام در شرکتهای خارجی فعال در صنعت حمل و نقل مستقر در داخل و خارج کشور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام شرکتهای ایرانی در خارج از کشور که در حوزه صنعت حمل و نقل فعالیت دارند -مدیریت نظارت و پشتیبانی شرکتهای مالکیتی و وکالتی مرتبط با صنعت حمل و نقل -انتشار و فروش اوراق مشارکت آماده سازی شرکتهای سرمایه پذیر مرتبط با صنعت حمل و نقل جهت ورود به بورس اوراق بهادار -استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی -اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی فعال در صنعت حمل و نقل جهت تحقق اهداف شرکت -ارائه خدمات مشاوره مالی اقتصادی و سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی فعال در صنعت حمل و نقل -ایجاد شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی در جهت تحقق اهداف شرکت -خرید فروش واردات صادرات ماشین آلات و تجهیزات مواد اولیه محصول کالا و خدمات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت -انجام اموری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

اعضای هيئت مديره
صادق افشار     مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
محمد رحمتی     رئیس هیئت مدیره
محمد سعیدی كیا     نایب رئیس هیئت مدیره
علی ممیزان     عضو هیئت مدیره
سعیدرضا عاصمی زواره     عضو هیئت مدیره

      
آدرس دفتر مرکزی:     تهران - خيابان گاندي – خيابان سوم – پلاك 14 – كد پستي 1517614111
تلفن دفتر مرکزی:     88875051-52     نمابر دفتر مرکزی:     88875055