داروئي تامين

دارویی تامین

 

آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولی عصر- روبروی پارک ملت- خیابان ناهید غربی - پلاک 81

تلفن دفتر مرکزی: 22047123- 22026758

پست الکترونیکی: info@tpico.ir          سایت : www.tpico.ir