شركت هاي مشمول واگذاري

فراخوان شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین


شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین ، وابسته به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نظر دارد به وکالت از سهامداران عمده شرکت های ذیل ، با متقاضیان محترمی که درخواست کتبی خود را جهت خرید این سهام از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز به آدرس : تهران ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان شهید احمدیان ـ روبروی سازمان حسابرسی ـ پلاک 14 ـ ساختمان صبا ، تحویل یا از طریق شماره فکس 88721694 ارسال نمایند.


آگهی فراخوان


شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (O.T.C) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نظر دارد سهام شرکت های مشروحه ذیل را در بازار بورس یا فرابورس بصورت نقد و اقساط عرضه و بفروش رساند

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

16-10-1394
فراخوان شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین

شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین ، وابسته به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نظر دارد به وکالت از سهامداران عمده شرکت های ذیل ، با متقاضیان محترمی که...

ادامه مطلب
10-02-1397
اولین آگهی عرض سهام سال 1397(شرکت فرابرد داده های ایرانیان )

شرکت خدمات میریت صبا تأمین (سهامی خاص) وکالتاً در نظر دارد سهام شرکت فرابرد داده های ایرانیان (سهامی خاص) را به شرح و شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار...

ادامه مطلب
15-02-1397
بیانیه عرضه یکجای سهام شیرین دارو

بیانیه عرضه یکجای سهام کنترلی شیرین دارو (سهامی عام) در بازار فرابورس ایران 

ادامه مطلب
23-03-1397
بیانیه عرضه یکجای سهام سولیران

بیانیه عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت سولیران (سهامی عام) در بازار فرابورس ایران

ادامه مطلب