شركت هاي مشمول واگذاري

بیانیه عرضه یکجای سهام شیرین دارو

بیانیه عرضه یکجای سهام کنترلی شیرین دارو (سهامی عام) در بازار فرابورس ایران 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

16-10-1394
فراخوان شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین

شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین ، وابسته به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نظر دارد به وکالت از سهامداران عمده شرکت های ذیل ، با متقاضیان محترمی که...

ادامه مطلب
10-02-1397
اولین آگهی عرض سهام سال 1397(شرکت فرابرد داده های ایرانیان )

شرکت خدمات میریت صبا تأمین (سهامی خاص) وکالتاً در نظر دارد سهام شرکت فرابرد داده های ایرانیان (سهامی خاص) را به شرح و شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار...

ادامه مطلب
15-02-1397
بیانیه عرضه یکجای سهام شیرین دارو

بیانیه عرضه یکجای سهام کنترلی شیرین دارو (سهامی عام) در بازار فرابورس ایران 

ادامه مطلب