حسابرسي و بازرسي

موسسه کوشا منشنام موسسه: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ( حسابداران رسمی )

تاریخ تاسیس: بهمن ماه 1377

شماره ثبت : 10832

محل ثبت : تهران

 

 نوع خدمات و فعالیت  :  

در چارچوب مفاد اساسنامه و قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران فعالیت های موسسه شامل خدمات حسابرسی مستقل، بازرسی قانونی ( در چارچوب قانون تجارت ایران، حسابرسی مالیاتی، خدمات مالی ، صلاح حساب ، مشاوره مدیریت، حسابرسی داخلی، مشاوره مالیاتی، ادغام و تجزیه شرکت ها، استقرار سیستم های مالی و مدیریت، نظارت بر سیستم های موجود، حسابرسی عملیاتی، تعیین قیمت پایه سهام شرکت ها و ارزیابی آن ها و سایر خدمات مشابه که توسط جامعه حسابداران رسمی ایران برای موسسات عضو مجاز تشخیص داده شده است.

شرکای موسسه  :

شرکای موسسه عبارتند از : آقایان مهدی بیرجندی، احمد موسوی و اسداله نیکوئی که کلیه شرکاء موسسه در چارچوب قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران بعنوان حسابداران رسمی می باشند.

آدرس و تلفن:

آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه نیایش، روبه روی پارک ملت، خیابان شهید رحیمی، پلاک 54، طبقه سوم، واحد 10 و 12،کد پستی 1967915134 ،  تلفن  : 2 -26200450-021، فاکس 22057835 صندوق پستی: 663-15175

www.koshamanesh.net