رديف اسامي سهام داران درصد سهام
1 شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي(سهامي عام) 96%
2 شركت سرمايه گذاري باهنر(سهامي خاص) 1%
3 شركت سرمايه گذاري هامون شمال (سهامي خاص) 1%
4 شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (سهامي خاص) 1%
5 شركت خدمات بيمه تامين آتيه (سهامي خاص) 1%
جمع 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ امروز

طراحی سایت
چهارشنبه 1 فروردين 1397.
*
الأربعاء 5 رجب 1439.
*
Mar 21 2018.
*